Študija primera PLATINASTIH SILIKONSKIH ZMESI

Se soočate z lepljivo površino izdelkov? Morda z nepopolno vulkanizacijo? Z lisami na površini?

Platinasti katalizatorji, uporabljeni v platinastih silikonskih zmeseh, so zelo občutljivi. Že najmanjše količine določenih snovi in njihovih spojin v zraku ali na površini orodja lahko onesnažijo platinasto zmes ter s tem ovirajo ali povsem zavrejo delovanje katalizatorjev, s tem pa tudi proces vulkanizacije. Tovrstno kontaminacijo moramo preprečiti, zlasti z zmesmi, ki vsebujejo amine, amide in žveplo, katerih spojine se tvorijo in izločajo med predelavo naravnih in sintetičnih zmesi.

Priporočamo vam, da:

  • hranite in predelujete platinaste zmesi v ločenih prostorih, stran od zmesi organskega izvora;
  • se izogibajte uporabi istega orodja za predelavo platinastih silikonskih zmesi in organskih zmesi;
  • pri zamenjavi zmesi za platinasto zmes vedno temeljito očistite valje dvovaljčnika, ekstruder in ostale predelovalne stroje, da bi preprečili možnost navzkrižne kontaminacije.
  • Inhibicijo lahko povzročijo tudi rokavice iz lateksa. Priporočamo uporabo nitrilnih rokavic, ki ne vsebujejo žvepla.
  • Izogibajte se neposrednemu stiku nevulkaniziranih platinastih in peroksidnih silikonskih zmesi.