LABORATORIJ

Razvoj je strateško ključnega pomena in razvojni kader si prizadeva, da so naše zmesi na trgu sinonim za najvišjo kakovost in doslednost fizikalnih, kemijskih in predelovalnih lastnostih.

V proizvodnem laboratoriju redno izvajamo vhodno kontrolo surovin ter izhodno kontrolo izdelanih zmesi, na podlagi katere izdamo merilno poročilo, s katerim je opremljena vsaka izdana zmes. S tem se lahko kupec sam prepriča o kakovosti dobljenega materiala.

Opremljeni smo z vso potrebno laboratorijsko opremo za opravljanje naslednjih meritev:

LABORATORIJ

Trdota

ASTM D 2240, DIN 53505, VDA 675102, ISO 48

Barve

Po CIE L*a*b* barvni lestvici, RAL barvni lestvici

Raztezek

ASTM D 412, DIN 53505, VDA 675205, ISO 37

Zarezna trdnost

ASTM D 624, DIN 53507, VDA 675210, ISO 34-1

Histereza
Odbojna elastičnost

ASTM D 1054, DIN 53512, ISO 4662

Zaostala natezna deformacija

DIN ISO 2285, DIN DIN 53518, VDA 675 217-A, VDA 675 217-B

Umetno staranje v zraku

ASTM D 573, DIN 53508, ISO 188, VDA 675310, DBL 5555

Utrujanje materiala

ASTM D 430-B, ASTM D 813, ISO 132, ISO 6943

Vulkanizacijske lastnosti

ASTM D 2084, DIN 53 529-4, ISO 3417

Specifična teža

ASTM D 297, DIN 53479, VDA 675106, ISO 845

Natezna trdnost

ASTM D 412, DIN 53504, VDA 675205, ISO 37

Modul elastičnosti

ASTM D 412, DIN 53504, VDA 675205

Obraba

ASTM D 5963-97a, DIN 53516, ISO 4649

Trajna tlačna deformacija

ASTM D 395-B, DIN 53517A, VDA 675216-A, ISO 815-A, ISO 815-B

Električna prevodnost

ISO 1853

Umetno staranje v medijih

ASTM D 471, DIN 53505, ISO 1817, DBL 5555

MERITVE

Preizkus odpornosti proti obrabi
Preizkus nateznih lastnosti
Izsekavanje etalonov
Preizkus odbojne elastičnosti
Preizkus trdote
Staranje pri pov. temperaturah
Merilnik električne upornosti
Merilnik gostote