TRAJNOSTNI RAZVOJ

Gospodarska odgovornost, kot enega od vodilnih podjetji na področju razvoja in izdelave silikonskih zmesi je ustvariti nove trajnostne rešitve, ki bodo pripomogle k boljšemu jutri in omogočile naši panogi obstoj in razvoj ter hkrati povečale poslovno uspešnost.

Skrb za kakovost

Pri svojem delu ter razvoju tesno in zaupno sodelujemo s svojimi kupci, da bi razvili zmesi oz. poiskali najboljše rešitve za težave, s katerimi se soočajo.

 

Ne glede na industrijsko panogo lahko ponudimo zmes, ki izpolnjuje dane zahteve, tako da prilagodimo trdoto, barvo, raztezek, odbojno elastičnost, odpornost proti medijem, samogasne lastnosti itd. Nenehno stremimo k napredku in smo željni novih izzivov pri iskanju primernih rešitev glede na dane zahteve.

ISO 9001

Od leta 2009 delujemo skladno z mednarodno priznanim standardom ISO 9001, ki predpisuje postopke in procese za pomoč pri izpolnjevanju najstrožjih zahtev kupcev.

ISO 14001

Od leta 2018 delujemo skladno tudi z mednarodno priznanim standardom ISO 14001, sistemom ravnanja z okoljem, ki zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov proizvodnje oz. storitvene dejavnosti, s čimer organizacije dokazujejo svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja.

NAŠE ODLIKE

S hitrim in strokovnim svetovanjem za izbiro ustrezne zmesi poskušamo kupcem čim bolj olajšati pot od zamisli do realizacije izdelka oziroma projekta.

Pri pripravi receptur se osredotočamo na izpolnitev končnih zahtev, vendar je pri izbiri surovin vedno poudarek na visoki kakovosti in odličnih predelovalnih lastnostih po konkurenčni ceni.

Fleksibilnost

Odzivnost

Strokovnost

Vedno zagotavljamo tehnično podporo in razvojne storitve ne glede na industrijsko panogo.

Pri svojem delu ter razvoju tesno in zaupno sodelujemo s svojimi kupci, da bi razvili zmesi oz. poiskali najboljše rešitve za težave, s katerimi se soočajo. Ne glede na industrijsko panogo lahko ponudimo zmes, ki izpolnjuje dane zahteve, tako da prilagodimo trdoto, barvo, raztezek, odbojno elastičnost, odpornost proti medijem, samogasne lastnosti itd. Nenehno stremimo k napredku in smo željni novih izzivov pri iskanju primernih rešitev glede na dane zahteve.

Skrb za kakovost

Delujemo skladno z mednarodno priznanim standardom ISO 9001.

Skrb za okolje

Od leta 2018 delujemo skladno tudi z mednarodno priznanim standardom ISO 14001.

Skrb za zaposlene

Zaposlenim omogočamo varno in zdravo delovno okolje. Posebno skrb namenjamo nenehnemu izobraževanju, prenosu znanja in razvoju zaposlenih.